skip to Main Content
Pilih Warna

A A A

 

Objektif

  1. Menggalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan orang kurang upaya (OKU).
  2. Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan sumber tempatan untuk pemulihan OKU.
  3. Menggalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah, efektif dan sesuai dengan keaadaan setempat.
  4. Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan.
  5. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU.

Objektif

Back To Top